Měření certifikovaou termokamerou FLIR b60

Termografie ve stavebnictví.

Požadavek na energeticky efektivní konstrukce se v nedávné době výrazně zvýšil. Vývoj v oboru energií, společně s požadavkem na příjemné domovní prostředí, vedl k výraznému zvýšení významu funkčnosti tepelné izolace a vzduchotěsnosti a účinnosti vytápění a větracího systému. Vadná izolace a utěsnění u budov s výraznou mírou izolování a vzduchotěsnosti může mít výrazný dopad na energetické ztráty. Závady v tepelné izolaci budov a vzduchotěsnosti neznamenají pouze riziko nadměrných nákladů na vytápění a údržbu, ale rovněž vytvářejí podmínky pro nevhodné klima v budově. Stupeň izolování budovy je často uveden ve formě tepelného odporu nebo koeficientu měrné tepelné vodivosti ( hodnota U ) pro různé části budovy. Uvedená hodnota měrné tepelné vodivosti však málokdy poskytne měřítko skutečných energetických ztrát budovy. Únik vzduchu ze spojů, které nejsou vzduchotěsné a dostatečně vyplněné izolací, často způsobuje výrazné odchýlení od navržených a očekávaných hodnot.

Ověření očekávaných vlastností jednotlivých materiálů a konstrukčních prvků budov se provádí pomocí laboratorního testování.

Celkovou funkčnost tepelné izolace a vzduchotěsnosti dokončené konstrukce budovy může být velmi obtížné odhadovat. Existují jisté faktory, ovlivňující montáž některých součástí a konstrukčních prvků budovy, které mohou mít výrazný dopad na konečný výsledek. Účinek dopravy, manipulace a skladování na místě a způsob práce nelze vypočítat předem. Proto se vyžaduje kontrola dokončené budovy, aby tak bylo zjištěno, že jejich zamýšlená izolace a vzduchotěsnost je dosažena i ve skutečnosti. V případě ve stavebnictví se termografie používá pro studiu teplotních změn na povrchu stavebních konstrukcí.

Změny v tepelném odporu konstrukce mohou za jistých podmínek způsobit teplotní změny na jejím povrchu. Pronikání studeného ( nebo teplého ) vzduchu skrze konstrukci stavby rovněž ovlivňuje povrchovou teplotu. To znamená, že mohou být zjištěny a prozkoumány závady na izolaci, tepelné můstky a vzduchové netěsnosti v konstrukčních součástech tepelného pláště budovy.

Ověřování staveb termografií již prokázaly svou hodnotu jak z pohledu návrháře, tak i dodavatele a developera, správce majetku a uživatele.

Pro návrháře je důležité získání informací o různých typech konstrukce, aby je mohli navrhnout s uvážením pracovních metod a požadavků funkce. Návrhář musí rovněž znát, jak v praxi spolupracují jednotlivé materiály a jejich kombinace.

Výhody termografie:

  • metoda je rychlá
  • nenarušuje kontrolovaný objekt
  • nevyžaduje přestěhování obyvatel
  • metoda umožňuje ilustrativní prezentaci nálezů
  • metoda potvrzuje místa závad a trasy pronikání vlhkosti lipsum dolot

Nevýhody termografie:

  • metoda je schopna detekovat pouze teplotní rozdíly na povrchu, nedokáže pronikat zdivem
  • metoda nedokáže detekovat podpovrchová poškození, tj. plísně, nebo konstrukční poškození

Máte otázky? Jsme zde pro Vás

Máte otázky ohledně dostupnosti termoměření ve vašem kraji, či jakékoliv jiné dotazy? Obraťte se na nás:

telefon +420 724 448 335

e-mail info@thermosnimky.cz

Aktuality a novinky

Zahájení provozu domény thermosnimky.cz | 06.04.2010

Vážení uživatelé, ke dnešnímu dni zahajujeme činnost našeho serveru orientovaného na poskytování služeb spojených s měřeními certifikovanou termokamerou FLIR b60.